PRINT SEND TIL EN VEN

Takstblad 2022 og 2023

 

  Ekskl. moms  Inkl. moms
Driftsbidrag:    
 

Fast afgift 850,00 kr. 1.062,50 kr.

Vandafgift pr. m3 5,50 kr. 6,88 kr.

Statsafgift    6,37 kr. 7,96 kr.

Anlægsbidrag (tilslutning)    45.000 kr. 56.250 kr.


Gebyr:
   

Rykkergebyr ved for
sen indbetaling   
100,00 kr. Momsfri

Flytteafregning     200,00 kr. 250,00 kr.

Gebyr for aflæsning
af vandmåler   
200,00 kr. Momsfri

Genåbningsgebyr (plus
omkostninger ved lukning
og genåbning)   
1.000,00 kr. 1.250,00 kr.

Gebyr for plombering af
brudte plomber
160,00 kr. 200,00 kr.

Ønskes en måler kontrolleret
på et akkrediteret værksted
og denne overholder lov­-
givningen betales
500,00 kr. 625,00 kr.

For beskadiget måler,
betales værdien og
udskiftning af måleren
800,00 kr. 1.000,00 kr.

     
   


Takstblad 2024

 

  Ekskl. moms  Inkl. moms
Driftsbidrag:    
 

Fast afgift 900,00 kr. 1.125,00 kr.

Vandafgift pr. m3 6,00 kr. 7,50 kr.

Statsafgift    6,37 kr. 7,96 kr.

Anlægsbidrag (tilslutning)    45.000 kr. 56.250 kr.


Gebyr:
   

Rykkergebyr ved for
sen indbetaling   
100,00 kr. Momsfri

Flytteafregning     200,00 kr. 250,00 kr.

Gebyr for aflæsning
af vandmåler   
200,00 kr. Momsfri

Genåbningsgebyr (plus
omkostninger ved lukning
og genåbning)   
1.000,00 kr. 1.250,00 kr.

Gebyr for plombering af
brudte plomber
160,00 kr. 200,00 kr.

Ønskes en måler kontrolleret
på et akkrediteret værksted
og denne overholder lov­-
givningen betales
500,00 kr. 625,00 kr.

For beskadiget måler,
betales værdien og
udskiftning af måleren
800,00 kr. 1.000,00 kr.