PRINT SEND TIL EN VEN

Velkommen til Forbundsvandværkets hjemmeside


Forbundsvandværket
blev etableret den 1. januar 2010 ved en fusion af de gamle vandværker i Skanderup, Hjarup og Gelballe.

Formålet med Forbundsvandværket er, at sikre den størst mulige forsyningssikkerhed til den, på længere sigt, laveste pris.


GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til generalforsamling, tirsdag den 21. marts 2023, kl. 19.30.
Generalforsamlingen afholdes på vandværket, Skanderup Landevej 24A.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Forbundsvandværket Marts 2022:


Kære Forbruger


Etableringen af boringen på Ulveryggen, startede i april 2021 og hen over efteråret efter at høsten var kommet i hus, blev råvandsledningen tilsluttet Forbundsvandværket.
Det er med glæde, at vi kan fortælle at boringen har forsynet Forbundsvandværket med vand siden starten af februar.
De nyeste analyseresultater, kan findes her på hjemmesiden under fanen ”vandkvalitet”. Vi ligger nu, under grænsenværdien og leverer ikke længere vand til forbrugerne på dispensation.
Vi har en samlet indvindingstilladelse på 100.000 m³ fra boringen på Ulveryggen og de resterende ca. 50.000 m³ oppumpes fra boringerne ved vandværket, på Skanderup Landevej.
Den nye boring indgår nu i det årlige analyseprogram, der er fastsat af Kolding Kommune.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen Forbundsvandværket 
____________________________________________


GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til generalforsamling, mandag den 21. marts 2022, kl. 19.30.
Generalforsamlingen afholdes på vandværket, Skanderup Landevej 24A.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Forbundsvandværket 
____________________________________________

Marts 2021:

Kære Forbruger

 

Vores generalforsamling plejer at blive afholdt i marts måned, men pga. forsamlingsforbuddet venter vi med at afholde det i år.
I hører nærmere, når det hele er blevet åbnet op igen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen Forbundsvandværket 

____________________________________________

November 2020:

Kære Forbruger

 

Godkendelsen til prøveboringen har været længe undervejs, men er nu ved at være på plads. Borearbejdet er sendt i udbud og vi forventer, at kunne komme igang med boringen på Ulveryggen i starten af det nye år. Når der er foretaget prøvepumpning af boringen og resultatet er godkendt, skal der graves en råvandsledning fra Ulveryggen til Forbundsvandværket på Skanderup Landevej i løbet at foråret.

Det har været fremme i medierne, at dispensationer til vandværker er afgivet på forkert grundlag. Kolding Kommune har primo november forlænget vores dispensation til den 1. november 2021. Styrelsen for Patient Sikkerhed har i denne forbindelse godkendt, at vores vand er uden nogen form for sundhedsrisiko.

Alt vores arbejde på den nye boring vil blive iværksat, så hurtigt som muligt.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen Forbundsvandværket 

____________________________________________

Marts 2020:

Kære Forbruger

Vi har løbende taget vandprøver, men desværre ser vi ikke at indholdet af Desphenyl-chloridazon er faldende. Vi ligger stadig over grænseværdien på 0.1ug pr. liter, men det har vist sig, at jo mindre vi suger i boringerne, jo lavere bliver værdien. Se evt. vandanalyse resultaterne her.

Vi har fået undersøgt vores ældste boring 133.987 (af ialt 3), for om det kunne være den der er årsag til indholdet af Desphenyl-chloridazon i kildefeltet. Logningen viste, at boringen var i orden.

Vi har ved hjælp af vores rådgiver Rambøll,  fundet frem til en mulig placering af et nyt kildefelt på ”Ulveryggen”. Vi er derfor igang med lodsejer aftaler, godkendelser hos kommune, VVM ansøgninger og udbudsmaterialer til forskellige brøndborere inden vi kan starte etablering af boringen i området.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket 

____________________________________________


Juli 2019:

Kære Forbruger  

Analyseresultaterne over det sidste stykke tid har vist at indholdet af stoffet Desphenyl-Chloridazon, hverken er steget eller faldet. Vi har ikke spor af andre pesticider eller nedbrydningprodukter, som er blevet tilføjet analyseprogrammet over det sidst stykke tid efter fund af andre stoffer i vandet rundt omkring i danmark. Se evt. vandanalyse resultaterne her

Vi har indgået samarbejde med det rådgivende ingeniør firma Rambøll, som er igang med at kigge på kortlægningen samt geologi i området. I sammarbejde med Rambøll skal vi have taget en beslutning om evt. at boredybere eller lave en ny boring. Her skal der tages højde for forsyningssikkerheden både på kort og langsigt.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket 


____________________________________________


12. december 2018:

Kære Forbruger  

Så er der kommet nye vandanalyseresultater igen. Værdien af Desphenyl-Chloridazon er steget på boring 1, men boring 2 og 3 er ca. det samme, som sidst. Vi har derfor besluttet at ændre på pumperne, så der oppumpes mest vand fra boring 2 og 3, for at holde niveauet af Desphenyl-Chloridazon (afgangvandværk), så lavt, som muligt. Der vil blive taget målinger hver. 3 mdr. til sammenligning med de eksisterende analyseresultater. 

Vi er løbende i dialog med vores samarbejdspartner og kommune. Se evt. vandanalyse resultaterne her. 

Den langsigtet plan: 
  1. Er på udkik efter nyt kildefelt. 
  2. Blanding fra andet vandværk: Pt. Ikke muligt med den rørføring der eksisterer i dag (heller ikke vedvarende løsning på problemet). 
  3. Filtrering/Rensning.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket 


____________________________________________


06. juni 2018:

Kære Forbruger  

Så er der kommet nye vandanalyseresultater på boringerne efter suget blev ændret i februar måned. Værdien af Desphenyl-Chloridazon er faldet en smule siden sidst. Vi har også fået målt indholdet af endnu et nedbrydningsprodukt, der har været fremme i pressen 1,2,4-Triazol, hvor værdien er målt til under detektionsgrænsen på 0,01ug/ml.  

Vi er løbende i dialog med vores samarbejdspartner og kommune. Se evt. vandanalyse resultaterne her. 

Den langsigtet plan: 
  1. Er på udkik efter nyt kildefelt. 
  2. Blanding fra andet vandværk: Pt. Ikke muligt med den rørføring der eksisterer i dag (heller ikke vedvarende løsning på problemet).  
  3. Filtrering/Rensning.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket 


____________________________________________


14. februar 2018:

Kære Forbruger  

I november blev det vedtaget, at vi skulle kører videre til medio januar, også tage en nye vandanalyse. Dermed har vi to målinger at tage udgangspunkt i, inden vi begynder at ændre på suget på de 3 boringerne. I samarbejde med vores rådgiver ændres suget i februar, til et mere jævnt sug. Planen er at, vi tager nye prøver i april-maj. Vi er løbende i dialog med vores samarbejdspartner og kommune. Se evt. vandanalyse resultaterne taget i januar her.   

Den langsigtede plan:
  1. Er på udkik efter nyt kildefelt.
  2. Blanding fra andet vandværk: Pt. Ikke muligt med den rørføring der eksisterer i dag (heller ikke vedvarende løsning på problemet). 
  3. Filtrering/Rensning.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket 


____________________________________________


20. oktober 2017:

Kære Forbruger  

Så er der kommet nye analyse resultater. Forbundsvandværket pumper vand fra 3 boringer, hvor de 2 har fået målt et indhold af nedbrydnings produktet desphenyl-chloridazon, over grænseværdien på 0,10ug/l. 

Følgende resultat blev målt:
Forbundsvandværket og Kolding Kommune er i dialog med Styrelsen for patientsikkerhed (Embedslægen). Der er givet en midlertidig dispensation til, at Forbundsvandværket må sende vand med rester af sprøjtemiddel over grænseværdien ud til forbrugerne, indtil der er fundet en mere varig løsning. Yderlig information vil komme her på hjemmesiden.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket 


____________________________________________


15. september 2017:

Kære Forbruger
 
Det har i den seneste tid været fremme i pressen, at der er fundet pesticid rester (desphenyl-chloridazon) i flere vandværker landet over.  Stoffet er et nedbrydning produkt, som stammer fra moder stoffet Chloridazon, som har være brugt i landbrug og gartnerier fra ca. 1960 til 1996. Vi har derfor på Forbundsvandværketbesluttet, at få foretaget ekstra analyse af vores vand, for at sikre vores forbrugeres sundhed. Der blev målt en værdi på 0,16ug/l af desphenyl-chloridazon, hvilket er lidt over grænseværdien (ingen spor af moder stoffet chloridazon).  Politisk er der sat en grænseværdi på 0,10ug/l, fordi man generelt i Danmark ikke vil have rester af pesticider i vores drikkevand. Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra Miljøstyrelsen en værdi på 300ug/l for voksne og 50ug/l for børn, hvilket vi på Forbundsvandværket ligger langt under.   

Bestyrelsen er i dialog med kommunen og der vil blive fortaget ekstra analyser af boringerne, for at klar lægge problemet. Yderlig information vil komme her på hjemmesiden, når de nye analyse resultater foreligger.  

Se de seneste
vandanalyserapporter pr. 8 september 2017 her.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket

A K T U E L T


Forbundsvandværket

Læs om de seneste 
vandanalyseresultaterne her

Forbundsvandværket ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Læs om 
Forbundsvandværkets orientering til forbrugere under vedrørende personeldatabeskyttelse og ITsikkerhed.   Læs spændende information fra Kolding Kommune:

Gør din have og fliser sprøjtefrie


Drikkevand Kolding Kommune


Har du spørgsmål til
Forbundsvandværket
kan du sende en e-mail til os på: forbundsvand@profibermail.dkB E S T Y R E L S E N

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Kontakt vedr. daglig drift: 


Henning Christiansen, Skanderup
Tlf.: 20 52 12 49
forbundsvand@profibermail.dk