PRINT SEND TIL EN VEN

Velkommen til Forbundsvandværkets hjemmeside


Forbundsvandværket
blev etableret den 1. januar 2010 ved en fusion af de gamle vandværker i Skanderup, Hjarup og Gelballe.

Formålet med Forbundsvandværket er, at sikre den størst mulige forsyningssikkerhed til den, på længere sigt, laveste pris.

20. oktober 2017:

Kære Forbruger  

Så er der kommet nye analyse resultater. Forbundsvandværket pumper vand fra 3 boringer, hvor de 2 har fået målt et indhold af nedbrydnings produktet desphenyl-chloridazon, over grænseværdien på 0,10ug/l. 

Følgende resultat blev målt:
Forbundsvandværket og Kolding Kommune er i dialog med Styrelsen for patientsikkerhed (Embedslægen). Der er givet en midlertidig dispensation til, at Forbundsvandværket må sende vand med rester af sprøjtemiddel over grænseværdien ud til forbrugerne, indtil der er fundet en mere varig løsning. Yderlig information vil komme her på hjemmesiden.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket 


____________________________________________


15. september 2017:

Kære Forbruger
 
Det har i den seneste tid været fremme i pressen, at der er fundet pesticid rester (desphenyl-chloridazon) i flere vandværker landet over.  Stoffet er et nedbrydning produkt, som stammer fra moder stoffet Chloridazon, som har være brugt i landbrug og gartnerier fra ca. 1960 til 1996. Vi har derfor på Forbundsvandværketbesluttet, at få foretaget ekstra analyse af vores vand, for at sikre vores forbrugeres sundhed. Der blev målt en værdi på 0,16ug/l af desphenyl-chloridazon, hvilket er lidt over grænseværdien (ingen spor af moder stoffet chloridazon).  Politisk er der sat en grænseværdi på 0,10ug/l, fordi man generelt i Danmark ikke vil have rester af pesticider i vores drikkevand. Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra Miljøstyrelsen en værdi på 300ug/l for voksne og 50ug/l for børn, hvilket vi på Forbundsvandværket ligger langt under.   

Bestyrelsen er i dialog med kommunen og der vil blive fortaget ekstra analyser af boringerne, for at klar lægge problemet. Yderlig information vil komme her på hjemmesiden, når de nye analyse resultater foreligger.  

Se de seneste
vandanalyserapporter pr. 8 september 2017 her.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen ForbundsvandværketA K T U E L T

G E N E R A L -
F O R S A M L I N G
 
Hermed indkaldes til generalforsamling 
mandag den 19. marts 2018, kl. 19.30. 
Generalforsamlingen afholdes på Forbundsvandværket, Skanderup Landevej 24a. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Læs spændende information fra Kolding Kommune:

Gør din have og fliser sprøjtefrie


Drikkevand Kolding Kommune


Har du spørgsmål til
Forbundsvandværket
kan du sende en e-mail til os på: info@forbundsvandvaerket.dk