PRINT SEND TIL EN VEN

Velkommen til Forbundsvandværkets hjemmeside


Forbundsvandværket
blev etableret den 1. januar 2010 ved en fusion af de gamle vandværker i Skanderup, Hjarup og Gelballe.

Formålet med Forbundsvandværket er, at sikre den størst mulige forsyningssikkerhed til den, på længere sigt, laveste pris.

Kære Forbruger  

Det har i den seneste tid været fremme i pressen, at der er fundet pesticid rester (desphenyl-chloridazon) i flere vandværker landet over.  Stoffet er et nedbrydning produkt, som stammer fra moder stoffet Chloridazon, som har være brugt i landbrug og gartnerier fra ca. 1960 til 1996. Vi har derfor på Forbundsvandværket besluttet, at få foretaget ekstra analyse af vores vand, for at sikre vores forbrugeres sundhed. Der blev målt en værdi på 0,16ug/l af desphenyl-chloridazon, hvilket er lidt over grænseværdien (ingen spor af moder stoffet chloridazon).  Politisk er der sat en grænseværdi på 0,10ug/l, fordi man generelt i Danmark ikke vil have rester af pesticider i vores drikkevand. Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra Miljøstyrelsen en værdi på 300ug/l for voksne og 50ug/l for børn, hvilket vi på Forbundsvandværket ligger langt under.  

Bestyrelsen er i dialog med kommunen og der vil blive fortaget ekstra analyser af boringerne, for at klar lægge problemet. Yderlig information vil komme her på hjemmesiden, når de nye analyse resultater foreligger.  

Se de seneste vandanalyserapporter pr. 8 september 2017 her.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen Forbundsvandværket
A K T U E L T


Læs spændende information fra Kolding Kommune:

Gør din have og fliser sprøjtefrie


Drikkevand Kolding Kommune


Har du spørgsmål til
Forbundsvandværket
kan du sende en e-mail til os på: info@forbundsvandvaerket.dk